top of page
leef2 (1).png

LEEF

​jouw online avontuur naar ECHT leven

Het leven is te kort om geleefd te worden, echt.

Ook jouw leven mag elke dag voelen als een avontuur,

wat dat ook voor jou mag betekenen.

Maar, hoe dan?

10

MODULES

06

THEMA'S PER MODULE

04

OPTIONELE 1/1 SESSIES

02

LIVE GROEPSMOMENTEN

IMG_2749.jpg

10losstaande   MODULES

YOGA.

Niet dat deel waarbij je bepaalde poses doet op een mat, maar wel

eeuwenoude tips & tricks rond bewustzijn, energie & keuzes maken om

hier & nu jouw leven op jouw manier te beleven.

 

Dit avontuur is gebaseerd op het achtvoudige pad (of ook Ashtanga Yoga),

waarvan ik 2 van de 8 ledematen (nl. Yama & Niyama in het Sanskriet) in mijn

eigen bescheiden perspectief zal bespreken en vertalen naar het dagelijks

leven met praktische oefeningen. 

Datgene wat monniken al eeuwenlang rust & balans brengt, praktisch & doelgericht toegepast in een ietwat andere setting dan de bergen in de Himalaya - in een wereld vol prikkels en verwachtingen.
 

Behapbaar & toegankelijk krijg jij stappen aangereikt om jouw leven ECHT te beleven, op jouw manier.

Leven vanuit vriendelijkheid

Zorg voor alle lagen van jezelf

start 5 maart 2022

Jouw waarheid
jouw filters ontdekken & in vraag stellen

start 5 mei 2022

Trop is te veel
over balans vs. overdaad

start 5 juli 2022

Jouw verhaal

& dat van een ander - relaties

start 5 okt 2022

Loslaten

de ultieme vrijheid

start 5 dec 2022

De riem erop of eraf?
over disciplines & gewoontes

start 5 febr 2023

Contentement

Tevredenheid, dat kan je leren

start 5 april 2023

Levensleren

#nevernotlearning

start 5 juni 2023

Vertrouwen

in het groter geheel

start 5 aug 2023

Da's proper.

Grote schoonmaak in je leven

start 5 okt 2023

ALLE MODULES
Ahimsa!

LEEF vanuit vriendelijkheid
Zorg voor alle lagen van jezelf

Een gezelligere wereld creëren begint bij jezelf.

Echt ALLE lagen van jezelf.
 

In 6 thema’s leer jij vriendelijker te zijn voor jouw lichaam & jouw emoties, bewuster om te gaan met de gedachten die je wel of niet vooruit helpen.
We doen een deep-dive door alle lagen van jezelf (van voelbaar je fysiek lichaam naar minder tastbaar je intuïtie) tot we bij je kern komen: je ziel. 

Datgene waarvoor jij hier op deze aardbol terecht gekomen bent.
Yup, da’s meteen stevig erin vliegen. Want het begint bij jou, zo simpel is het.

Maar vriendelijkheid, da’s voor het hele universum.

En daar hoor jij dus ook bij.


Hoe kan jij op een vriendelijke manier in deze wereld staan?

 

Want: "An eye for an eye will make the whole world blind."

~ Gandhi

Ahimsa = geweldloosheid

LEEF vanuit waarheid
jouw filters ontdekken & in vraag stellen

We hebben allemaal ons eigen perspectief op de wereld die we beleven, onze eigen waarheid. Bovenop die ziel, legde je door de jaren heen best wat lagen van veiligheid. Tot er zoveel lagen bovenop komen te liggen dat je jouw wereld op een manier bekijkt die jou niet vooruit helpt.

Want pijnlijke dingen, die gebeuren bij ons allemaal.

Maar het feit dat ze je geluk & plezier beperken, da’s een keuze. Misschien nog niet helemaal bewust, maar daar gaan we dus mee aan de slag.

In deze module leer je met nieuwsgierigheid kijken naar datgene wat jou raakt.
We pellen alle lagen van de ajuin er een voor een af zodat jij bewust kan kiezen welke filters je hebt en of ze je wel of niet vooruit helpen. Door welke bril / filter bekijk jij de wereld? En hoe leren we die in vraag stellen?

Question everything.
En met elke laag/filter die verdwijnt, kom je dichterbij jouw essentie en dus dichterbij dat leven dat geen energie vraagt maar energie is. 

Satya = waarheid

Satya

Trop is te veel
over balans vs. overdaad

Trop is te veel en te veel is trop, toch?

Dus we zoeken de gulden middenweg.

Balans is alles, en wat is de jouwe? 

We zijn allemaal maar mensen en durven wel eens ‘ferm erover’ te gaan.

Beperk bewust. Voel overvloed wanneer die er is, en kies er bewust voor om minder te doen.

Waarin heb jij ooit gevoeld dat je beperkt werd in iets wat je nodig had? We duiken in datgene wat jou ooit hartzeer en moeilijkheden bracht, en leren dat toepassen als jouw grootste kracht.

Yin & yang is sowieso een gigantisch groot gedeelte van deze module.

We keren die tegengestelde energieën gans vanbinnen & vanbuiten, en gebruiken dat als leidraad voor andere tegenstelling en paradoxen.

Om zo de magische gulden middenweg te vinden.

Brahmacharya = zelfbeheersing

Brahmacharya!

Jouw verhaal
vs. het onze 

- relaties.

Relaties - of ze nu romantisch zijn of niet, we hebben ze allemaal en ze zijn sowieso een deel van ons leven. Elk gesprek, elke interactie - al dan niet gewild - is iets wat effect op je heeft want ja - alles is energie en hetgeen je dan doet is elkaars energie aanvoelen en ruilen.
Maar de vraag is dan vaak: wat is jouw deel van het verhaal & dat van de andere persoon?


Als empathisch persoon - ja, dat zijn we allemaal en ja, de een al wel wat meer dan de andere - is het vaak makkelijker om het perspectief van de andere in te nemen dan dat van jezelf. Maar daar kruipt energie in, echt heel veel energie.
En waar brengt dat jou / jullie dan? Helpt het je vooruit?

We gaan op zoek naar jouw verhaal vs. het onze.
Welk deel heb je wel invloed op?
Welk deel is maar gokken & raden?
En hoe communiceren dan?
Da’s ook grenzen aangeven. Want wanneer steel jij iemand anders energie? Wanneer steelt iemand die van jou?

Stelen? Ja, niet-stelen, da's de "what not to do in life" of Yama waar we hier op in gaan.
En dat geldt dus ook voor energie.

Asteya = niet-stelen

Asteya!

Loslaten
de ultieme vrijheid

We zijn allemaal mens, en da’s prachtig. Maar daar komt ook bij dat we op zoek gaan naar datgene wat ons plezier geeft of vermijdt dat we pijn lijden.

We zoeken daarnaar, vinden dat, en proberen dat dan terug te zoeken, vinden dat opnieuw en zijn dan gans verkocht. Ons geluk zoeken we dan op dat specifieke plekje.
Of we zien bepaald geluk bij iemand anders, en schrijven dat toe aan misschien die job of die auto of die gezinssituatie - en maken daar dan ook ons doel van om gelukkig te kunnen zijn.

Mens-zijn, da’s dus ook je vastklampen aan iets buiten ons dat ons mogelijks wel eens gelukkig zou maken of nu gelukkig maakt. Wanneer we dat dan kwijtraken - oh jeetje, da’s heftig. Want dan hebben we het gevoel dat we de controle kwijt zijn. 

 

Loslaten, da’s dus echt het moeilijkste aan mens-zijn. Maar het is ook het mooiste als dat lukt. Want dan heb je de ultieme vrijheid in handen: je kan geluk beleven op jouw manier, zonder afhankelijk te zijn van iets of iemand. Je hebt het zelf in handen - vrijheid dus.

Controle hebben we eigenlijk nooit echt, en toch proberen we dat allemaal krampachtig. Stapje per stapje gaan we die dus loslaten. Moeilijk? Yes. Magisch? Ja, dat ook.

Loslaten van wat er nog te vinden is in de toekomst & wat er nog rondzweeft van het verleden, leren genieten van datgene wat er hier & nu is. Da’s vrijheid, de vrijheid van ‘the present moment’.

Aparigraha = onthechting

Aparigraha!

De riem erop of eraf?
over discipline & gewoontes

Wat heb je nodig vs. wat is het dat je effectief doet?

We nemen jouw gewoontes stap voor stap onder de loep.

Hoe zijn die er gekomen? Helpen ze je vooruit ja/nee? Welke behoeften worden ingevuld door datgene wat je dagelijks doet? 

Want wist je dat elk mens minstens 4 basisbehoeften op zijn eigen manier met eigen prioriteiten invult? Dat kan op een constructieve of destructieve manier.

Welke behoeften vul jij in en werden zowaar een gewoonte, die je niet vooruithelpt? Je probeerde al vaker te veranderen, maar het lukt maar niet.

Awel, deze module is de jouwe. 

Van oude naar nieuwe gewoontes, hoppakee! Niet allemaal in 1x. Maar je kiest er een, en die ga je gedurende 4 weken gedisciplineerd aanpassen. Want die 4 weken hebben je hersenen nodig om zich aan te passen en nieuwe verbindingen te leggen (dat wordt neuroplasticiteit genoemd). Vergelijk het met een wandeling. Door een bos wandelen waar nog geen pad is zal de eerste keer erg vermoeiend zijn. Maar je blijft zoeken en je past je aan. Hoe vaker je door hetzelfde bos, dezelfde route wandelt, hoe beter het pad bewandeld is. Je hersenen realiseren zich dan ‘ik ben hier precies al geweest’, het zal minder moeite kosten en het wordt bijna een gemakkelijk gravel pad!

 

Zo dus: oude gewoonte uit de deur, nieuwe gewoonte in de plaats!

Tapas = zelfdiscipline

Tapas!

Contentement
Tevredenheid, dat kan je leren

Dankbaarheid, da’s een keuze.

 

Voel jij alvast stevig wat kwaadheid, frustratie of misschien verdriet opborrelen door dit te lezen? Dat kan, dat mag, da’s helemaal oké.

En dat staat los van of jij dankbaarheid wel of niet kan beleven.

 

Emoties zijn prikkels, het is een gevoel dat in je opkomt waar je zelf geen vat op hebt. 

Het is iets wat je - al dan niet bewust - opmerkt, en dan kies je - al dan niet bewust - zelf de betekenis die je eraan geeft. 

Gevoelens zijn er om te voelen, vollenbak. En dat gaat voorbij, altijd, als je jezelf toestemming geeft om ze te voelen. 

 

De betekenis die je aan de dingen geeft, dus ook emoties, dat is een keuze.

 

En dat is waar tevredenheid tevoorschijn komt.

 

Want tevredenheid is een keuze op elk moment van de dag, geen gevoel.
En dat kan je dus leren & trainen. Eerst zorgen we ervoor dat de onbewuste keuzes in je reactie op letterlijk alles bewust wordt. En dan is het dus een kwestie van te kiezen voor dankbaarheid, tevredenheid of dus 'contentement'.

 

En dat ' contentement' is dus iets dat ze in de Kempen soms in de opvoeding al meegeven. Kreeg je dat niet mee? Geen zorgen, dat kan je dus leren. 

Want waar dankbaarheid is, daar kan angst niet bestaan.

Santocha = tevredenheid

Santosha

Levensleren
#nevernotlearning

Levensbreed & levenslang leren.

 

Of ook: #nevernotlearning.
In andere modules leerden we al: Question Everything, want vanuit nieuwsgierigheid naar het leven kijken - da’s magie. Jouw waarheid, maar ook gewoon waarheden in het algemeen, in vraag stellen en onderzoeken om zo een open geest te behouden en zelfs die geest te verruimen.  En dat vergroten we hier. Letterlijk alles wat er in jouw leven gebeurt - relaties, gesprekken, reizen, werksituaties - kan een spiegel zijn voor datgene wat er over jou als mens te leren valt. Hoeveel meer je leert, hoeveel meer je het gevoel hebt dat je helemaal nog niets weet. En dan wordt je net nog nieuwsgieriger.

En nee, dat leren - da's nooit op. Het leven brengt altijd nieuwe dingetjes om te ontdekken.

Stilstaan = achteruitgaan? Goh, da's drastisch.
Maar hier, hier kiezen we voor groei.

Elke situatie kan je net meer gesloten en veilig maken, of net meer open & groeiend. 
Wat kies jij?

 

Dat gaat ‘m dus hier niet enkel om boekenwijsheid, want ja - da’s er ook een deel van. Maar het gaat ‘m hier ook over zelfstudie. Want: "Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, toch?"

Svadhyaya =  zelfstudie

Svadhyaya!

Vertrouwen
in het groter geheel

‘Life doesn’t happen to you, it happens for you’. ~ Tony Robbins

 

Of dus ook, vertrouwen kunnen hebben in het groter geheel.

Dat je levenspad mooi is zoals het loopt - everything happens for a reason.

Hetgeen vaak in dezelfde adem wordt gezegd is: ‘Trust the process’, of ook: heb vertrouwen in het proces of de gang van het leven. Alles gebeurt zoals het moet zijn, zowel de ups als downs.
 

En zolang alles leuk loopt, kan je denken: "Oh ja, tof, het universum is me goed gezind". Maar als er iets heftigs op je pad komt, dan is het moeilijker om dat vertrouwen te blijven hebben.

 

Da’s wat we hier stap voor stap gaan leren. Om ook in de moeilijke momenten dankbaar zijn, wetende dat er een reden is waarom een obstakel op je weg kwam.

 

Dit is niet de makkelijkste module, maar de meest krachtige wel.
Het is ook niet voor iedereen, hoor. Weet dat heel dit verhaal, alle modules, mijn zicht zijn op die universele wijsheden die al eeuwenlang bestaan.

 

Jouw verhaal, dat mag jij helemaal op je eigen manier invullen, ook in deze module.

 

Wat dan ook dat jouw kracht & vertrouwen geeft, hoe jij dat benoemt, en op welke manier jij dat vertrouwen kan vinden - in verbinding, daar gaan we hier wat dieper op in.

Ishvara Pranidhana = overgave

Ishvara Pranidhana!

Voilà, da's proper
Grote schoonmaak van je leven

Ik zeg soms wel eens: proper huis = proper hoofd.

Maar deze laatste module - da’s meer. Want eigenlijk gaan we hier terug naar het begin, maar dan stevig grote kuis.

Waar slingeren er nog dingen rond waar nu je energie naartoe gaat? Ik gebruik dan graag de metafoor van de stoel met kleren in je slaapkamer. Je weet wel, die stoel die je al lang niet meer ziet staan onder de stapel gedragen kleren (incl. hierzo). 

  • Zorg je ervoor dat je na 3 dagen die stoel even vrijmaakt? Ca va, het komt wel in orde dan. 

  • Laat je die kleren op de stoel opstapelen voor de volgende 3 weken, dan wordt het op de duur een stevige berg waar je moeilijker door ploetert. 

  • En na 3 maanden zal die stoel - die ondertussen een hele kamer vol stapels kleren werd, waar je misschien zelfs niet meer door kan wandelen - voelen als een  beklimming van Mount Kilimanjaro waar je eerst en vooral 3 dagen voorbereidingswerk aan hebt vooraleer je effectief tot actie kan overgaan... 

 

Een probleem dat zich een paar dagen opstapelt is overzichtelijk, behapbaar en dus makkelijk oplosbaar. Een probleem dat al maanden ligt rond te rollen als een bol wol in ons hoofd, dat wordt zowaar een stevige berg rommel bij elkaar geklit, en begin dan maar is het begin en het eindje te zoeken. Oke, dat zijn al genoeg metaforen op een hoopje gesmeten, tijd om to the point te komen: materie hangt eigenlijk altijd samen met energie, dus veel rommel in je omgeving vraagt meer gepieker om het op te lossen, veel gepieker in je hoofd vraagt veel meer energie om effectief stappen te ondernemen. En uiteindelijk vraagt het verhaal rond datgene wat je wil gedaan krijgen exponentieel meer dan van datgene wat je oorspronkelijk wou doen.


We gaan dus Marie Kondo-gewijs door je leven.
Wat sluimert er in je gedachten? Welke rommel is er effectief in je huis? Hoe proper ga je om met je lichaam? 

 

En ook: wat doe jij wanneer je even door het bos de bomen niet meer ziet?
Misschien is dat wel therapeutisch kuisen/opruimen/uitrommelen. Dat doe ik ook, en de Buddhistische monniken in Zuidoost Azië starten zo hun dag. 


De laatste module dus, en zo ook een kleine afsluiter om de laatste loshangende eindjes aan elkaar te knopen.

Saucha = zuiverheid

Saucha!
bottom of page